Hermed referatet fra bestyrelsesmødet 24/1-2017
Kalenderen er opdateret på hjemmesiden:

Sydsjællands Klatreklub                                                                                                                         25. januar 2017

Referat af bestyrelsesmødet i SKK tirsdag den 24. januar 2017:

Punkt 1: Dirigent: Claus H, Sekretær: Martin Z

Tilstede: Lone P, Maja L, Teddy P, Jonas H, Bjørn H, Maia F, Claus H, Ragner E, Martin Z

Punkt 2: Regnskab fremlagt med revisorgodkendelse. Godkendt af bestyrelsen. Klubbens økonomi er god.

Punkt 3: Klubben har ikke udarbejdet et budget for 2017. Det har klubben heller ikke gjort de foregående år.

Punkt 4: Indkøb af udstyr: 3-5 plader på tårnet skal udskiftes (3.000-5.000 kr.) Tykke crashpads til boulderen (10.000). Klatregreb (3.000 kr)

Punkt 5: Planlægning af 2017:

Fastelavn afholdes i VU-hallen tirsdag den 21. februar kl. 17.00 til 19.00.
Da VU-hallen er lukket i anden halvdel af marts (gulvlakering/terminsprøver), er klatring aflyst tirsdag den 21. marts og tirsdag den 28. marts.
Klubben arrangerer tur til Blocs & Walls søndag den 8.10.2017, mødested  B&W kl 10.00 Nærmere derom senere. 
Weekenden 17.-18. juni: Kullentur for medlemmer fyldt 15 år og med mindst sikringsbevis K 1 og K 2.

Punkt 6: udskudt til senere møde.

Punkt 7: Generalforsamling afholdes lørdag den 18. marts kl. 10.00 ved klubhuset/klatretårnet. Dagsorden ifølge vedtægterne. Kontakt et medlem af bestyrelsen, hvis du har forslag til punkter på dagsordenen.

Punkt 8: Næste møde ikke fastlagt.

Punkt 9: Intet under eventuelt.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder