Hej Alle
Så er det tid til den årlige generalforsamling i Sydsjællands Klatreklub.
Det er tirsdag d. 30/1-2018 kl. 19:00 på VU.

Medlemmers forslag skal fremsendes til Formand – Claus på claus@orehoj.dk senest søndag d. 28/1-2018.
Som altid kan vi godt bruge flere medlemmer i bestyrelsen, så ønsker i at være med, er i velkomne til at byde ind eller stille spørgsmål på forhånd.
Vi håber at se jer alle til generalforsamlingen så i kan hører om året der gik og fremtiden i SKK.
Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen, sammen med fremmødte medlemmer, lave planer for aktiviteter i første halvår 2018. Er der forslag/ønsker til dette kan de ligeledes sendes til claus@orehoj.dk eller fange mig i hallen.
På bestyrelsens vegne
Formand – Claus Hemmingsen
tlf. 42924001
Mail: claus@orehoj.dk

Agenda:
1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
3 a. Godkendelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2018

5. Forslag fra bestyrelsen:
5a. Der undersøges mulighederne for at finde andre indendørsfacaliteter

6. Forslag fra medlemmerne. Skal være klubbens formand i hænde senest søndag den 28. januar 2018.

7. Valg til bestyrelsen.
Der vælges 4-7 medlemmer til bestyrelsen, hvorefter den valgte bestyrelse fordeler posterne i bestyrelsen. Følgende medlemmer er på valg, og flere medlemmer ønskes.
Næstformand Teddy Pless udtræder – Ny skal vælges
Kasserer på valg – Martin Zuschlag modtager gerne genvalg

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder