This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: This Page access token belongs to a Page that is not accessible. Type: OAuthException
View on Facebook
Lad os prøve om vi kan støtte op om den lokale klatrekultur 🙂 ... See MoreSee Less
View on Facebook

11 months ago

Sydsjællands Klatreklub
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 29. august kl. 19 i klatrelokalet i DGI-huset VordingborgDagsorden som følger:- Valg af dirigent og referent- Behandling af indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse- Valg til bestyrelsenNicholas Andersen udtræder af bestyrelsen, og rollen som kasserer. Kimmie Larsen udtræder ligeledes af bestyrelsen.Bjørn Hansen modtager valg til bestyrelsen.Øvrige medlemmer, eller forældre til medlemmer, opfordres til at melde sig til bestyrelsen.Spørgsmål vedr. bestyrelsesarbejdet, eller forslag til behandling på generalforsamlingen, rettes til Nicholas på 42432669 eller nicholas.kobborg.andersen@gmail.com ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi er sygdomsramt i instruktør gruppen idag og må aflyse det normale instruktør ledet hold. Hallen er stadig åben for dem der kan selv. Vi beklager og ønsker god påske til alle. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hermed Årets referat for Generalforsamlingen:Valg af dirigent og referent. - Nicholas/ClausFormandens beretning. - Kort gennemgang og godkendtKassereren fremlægger regnskab. - Sammendrag af regnskab og det fulde regnskab kan gennemses ved henvendelse til kassereren eller på generalforsamlingen.Regnskabsoversigt fremlagt, klubben har en sund økonomi, overskud for 2022 på ca. 44.000,- og egenkapital efter seneste indkøb på ca. 90.000,-. Overskuddet skyldes begrænsede indkøb og arrangementer i 2022. Pt. Arbejdes der sammen med DGI huset på mulighederne for udvidelse af klatrefladerne i hallen. Lander dette projekt vil der trækkes af egenkapitalen og søges fonde.Fastsættelse af kontingent for 2023Bestyrelsen foreslår at fastholde gældende kontingentsatster - GodkendtForslag fra bestyrelsen- Ingen forslagForslag fra medlemmerne. Skal være klubbens formand i hænde senest fredag den 24. februar 2023 på claus@orehoj.dk - Ingen indkommende forslagValg til bestyrelsen.Følgende personer er på valg:Claus Hemmingsen – Formand – Ønsker ikke genvalgSnorre Liljegren – BestyrelsesmedlemMaia Fribert – BestyrelsesmedlemAndreas Nielsen – Bestyrelsesmedlem – Ønsker GenvalgVi vil rigtig gerne have forældrerepræsentanter og unge voksne i bestyrelsen.Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og fordeler de forskellige poster, jf. vedtægterne. - Claus Hemmingsen - Udtrådt af bestyrelse - Snorre Liljengren - Udtrådt af bestyrelse - Maia Fribert - Udtrådt af bestyrelse - Andreas Nielsen - genvalgt - Kasper Johannsen – Nyvalgt til bestyrelsen - Kim Sejberg – nyvalgt til bestyrelsen - Kimmi Larsen – nyvalgt til bestyrelsen - Bestyrelsen består nu af Nicholas, Kasper, Andreas, Kim, Kimmi - Morten Milling,(og måske Marie Larsen) vil gerne være med til at lave ture eller andet arbejdeNicholas indkalder snarest muligt til konstituerende bestyrelsesmøde.Claus overdrager stille og roligt formandsaktiviteter til Nicholas, eller anden valgt formand.Valg af bestyrelsessuppleanter. - Maia Fribert valgtValg af revisor. - Pt. revideres vi ved vores regnskabspartnerValg af revisorsuppleant. - Pt. revideres vi ved vores regnskabspartnerEventuelt. - Vilde Vulkaner kontrakt for 2023 er underskrevet, så vi skal bruge mange folk til sikring og hjælp d. 28 & 29 juni så afsæt plads i kalenderen og kontakt gerne allerede nu Claus på Claus@orehoj.dk med hvilke dage og tider i kan hjælpe.Hjemmeside opdateres så den fremover skal have mindre vedligeholdelse, og blot vil fremstå som visitkort ... See MoreSee Less
View on Facebook

1/3-21

Vi åbner op igen for udendørsklatring.

15/1-21

Lukningen er minimum blevet forlænget til 28/2-21

30/12-2020

Lukningen er minimum blevet forlænget til 17/1-21

20/12-2020

Hallen er lukket indtil vi igen må åbne op. Forhåbentlig i starten af 2021!

26/10-2020 Opdatering

Hej Alle
Så har vi fået dannet os et overblik over de næste uger i klatreklubben.

Børn og unge indtil 21 år er ikke påvirket af forsamlingsforbuddet og der opfordres til at idræts aktiviteter fortsættes.
Derfor fortsætter vi tirsdagholdene 16-17 & 17-18 som normalt, ligeledes fortsætter torsdagholdet fra 16-17.
Enkelte ændringer på disse hold vil der være, de er som følger:

  • Mundbind SKAL benyttes til og fra klatresalen af ALLE, dette gælder hele DGI Huset
  • Ved ophold i hallen uden at der klatres, SKAL der benyttes mundbind, egne mundbind medbringes. Under klatring er der ikke mundbindskrav
  • Sprit godt og tit af, der er sprit dispenser i hallen
  • Overhold tiderne 16-17 eller 17-18 100%, og forlad klatrehallen umiddelbart efter endt klatring.
  • Forældre der ikke indgår i sikringsarbejde henstilles til at opholde sig uden for hallen.
  • Instruktører og sikringspersoner benytter mundbind under ophold i hallen og under indbinding, ved selve sikringsarbejdet kan mundbind evt. aftages hvis det skønnes sikkert.
  • Så vidt muligt holder det enkelte barn sig til den samme sikringsperson. Tag gerne en snak med jeres barn om dette, og mød til tiden så vi kan fordele.
  • Er der de mindste symptomer på nogen sygdom møder man ikke op

Klatring for personer over 21 år er underlagt forsamlingsforbuddet på 10 personer.
Dette betyder at der ved voksen klatring kun må være 10 personer i klatrehallen.
Dette SKAL ligeledes overholdes sammen med mundbindskravene som er nævnt ovenfor.
Dette gælder også når der arbejdes i hallen.
Vi håber at der gives plads til alle så vi alle kan klatre i rimeligt omfang, dvs. man forlader hallen når man er færdig.
Bliver det en udfordring stabler vi et mini bookings system på benene.

Den faste tid tirsdage fra kl 18:00 til introduktion af nye medlemmer suspenderes for at give bedre mulighed for voksen klatring. Evt. nye medlemmer introduceres på andre tider hvor der er plads i hallen, det vil nok blive torsdage kl. 19, men skriv til os så finder vi en løsning.

Alle ovenstående regler er for at vi fortsat kan holde gang i klubben, og skal overholdes.
Alle bedes følge disse henvisninger og de henvisninger der måtte komme fra instruktører der er i hallen.

Ændringer kan forekomme løbende, så sørg for at holde jer opdateret.
Vi håber på jeres forståelse for dette, da det er det der skal til for at vi kan klatre videre.

På bestyrelsens vegne
Claus Hemmingsen – Formand


20/9-2020
Hej Alle.

Vi er en klub i rivende udvikling i øjeblikket, og vi skal alle lande i nye lokaler og nye Coronaretningslinjer. Vi bliver hele tiden klogere og vi prøver at justere ind hurtigst muligt.I bestyrelses-og instruktørgruppen har vi sat os sammen og kigget på, hvordan vi efterkommer det øgede pres på klatretiderne og de nye retningslinjer bedst muligt, og vi er kommet frem til en ny struktur. Denne håber vi alle kan finde plads i,ogvi håber på alles forståelse.

Ligeledes skal vi, i klatresikkerhedens og Corona-tidens interesse, kigge på hvordan vi opholder os og opfører os omkring klatrevæggene. Der er derfor også vedhæftet lidt guidelines i denne mail. De vil også være at finde i klatrehallen. Igen her håber vi på jeres forståelse og dem, der klatrer med børn må meget gerne læse dem igennem og tage en snak med børnene også, ligesomvi instruktører vil være med til at opretholde god klatreskik, så vi ikke oplever skader i klubben.

Covid-19 Guides
Der vil snarest muligt blive sat tydelig markering på gulvet omkring klatrefladerne.Inden for denne markering er der kun ophold af personen der klatrer samt sikringspersonen, dvs. maksimalt 12 personer. Personer der venter på klatring opholder sig uden for denne zone på gulvet. Dvs. heller ingen ophold på madrassen under boulderen
Vi arbejder på at få monteret spritdispenser i rummet. Indtil dette kommer, bedes alle medbringe sprit til eget brug.

Nye klatretider
Der er lavet et loft på antallet af personer, der må være i vores klatrehal pga. Corona, dette er 29 personer. Der har været flere personer de seneste tirsdage, vi er derfor nødt til at dele klatringen op og har brug for tilmelding på dette. Vi er lidt sent ude med denne tilmelding i forhold til tirsdag d. 22/9, men henstiller til, at kun én voksen ledsager barnet. Tanker er, at I på tirsdag kan tilmelde jeres barn til klatring, enten fra 16.00 til 17.00, eller fra 17.00 til 18.00 om tirsdagen. Som et ekstra tilbud kan I også tilmelde jeres barn til et klatrehold, der skal køre om torsdagen fra 16.00 til 17.00. Ordningen træder i kraft fra tirsdag den 29. september.Ligeledes bliver det vigtigt, at man kommer og går præcist til tiden, så instruktionen bliver bedre, der bliver plads til andre og så vi overholder Corona-reglerne.

For Begynderholdene gør det sig gældende, at der kommer en seddel, hvorpå man skriver sit barn/børn på til en tid tirsdag som bliver fast for hele vintersæsonen.

Begynderholdet om torsdagen bliver med løbende tilmelding. Der kommer til at hænge en seddel med den næste måneds torsdagstider, hvor man kan skrive sig på efter først til mølle princippet. Book kun ind på de tider I kan og vil klatre med jeres børn.

Fælles for alle hold er at vi kan maksimalt have 12 børn med en forælder hver.Derfor beder vi alle om, kun at komme med de betalende medlemmer, der skal klatre og én forældre til sikring. Kan det ikke hænge sammen i familierne er vi lidt mere åbne for at tage imod børn alene i deres klatretime, dette sker efter aftale med vægvagten/instruktøren.

Det øvede juniorhold, bliver for rutinerede børn og unge der vil udvikle deres klatring, dvs. at minimumalderen her vil være 12 år og klatring på dette hold sker efter aftale med instruktørerne i klubben.For alle nye der vil smage på klatring vil det fremover være tirsdage kl 18, og kommer derfor fremadrettetikke til at indgå og forstyrreden faste klatring for vores indmeldte klatrere.

De nye holdtider bliver som følger:

Med disse ændringer håber vi at kunne sikre bedre tid for alle på væggen og begrænse Covid-19 smittefaren. Ligeledes håber vi, at dette vil give en bedre klatreundervisning og at vi kan flytte alle medlemmer i deres klatring.Vi håber Itager godt imod tiltagene og bakker den store gruppe frivillige i klubben op omkring dette.Spørgsmål til alt ovenstående kan stiles til formanden.

De bedste hilsener
Bestyrelsen & Instruktør teamet
Formand – Claus Hemmingsen