Referat – SKK Ekstraordinær Generalforsamling
20/10-2020

Deltagere: Martin, Claus, Marie, Maia, Nicholas, Kenneth, Snorre, Andreas

Ordstyrer : Martin

Referent : Claus

Agenda:

1:

Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen ønsker §7 i vedtægterne ændret fra:
Kontingentet for indeværende regnskabsperiode fastlægges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Der skelnes efter bestyrelsens definition mellem aktive og passive medlemmer.
Bestyrelsen kan beslutte, at personer, der ønsker medlemskab af klubben i løbet af sidste halvår, kan betale reduceret kontingent svarende til mindst 1/12 af årskontingentet pr resterende måned frem til kontingentårets afslutning. Kassereren er kontingentfri. Kontingentet forfalder efter den ordinære generalforsamling og skal være betalt senest den 1. april samme år.

Til

”Kontingentet for indeværende regnskabsperiode fastlægges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Der skelnes efter bestyrelsens definition mellem aktive og passive medlemmer.
Bestyrelsen kan beslutte, at personer, der ønsker medlemskab af klubben i løbet af sidste halvår, kan betale reduceret kontingent svarende til mindst 1/12 af årskontingentet pr resterende måned frem til kontingentårets afslutning. Kassereren er kontingentfri. Kontingentet forfalder den 1. februar i indeværende regnskabsår. Der kan vælges halvårligt medlemskab med betaling senest d. 1. februar og 1. august i regnskabsåret

Denne ændring ønskes gennemført for lette opgaven med opkrævning af kontingent, samt give mulighed for at medlemmer kan benytte sig af halvårsmedlemsskaber.

  • Ændringen er enstemmigt vedtaget, og opdateres i de gældende vedtægter.

2:

Forslag fra bestyrelsen:
I Sydsjællands Klatreklub har i mange år fastholdt kontingentet meget lavt. I forbindelse med øgede aktiviteter og nye bedre faciliteter, er det på tide at revurderer kontingentsatserne.
Bestyrelsen ønsker fremadrettet at øge aktiviteten omkring rutebygning, udvidelse af faciliteter, klubture og indkøb af udstyr til klubben.
Dette kræver dog at vi øger kontingentet og bestyrelsen foreslår at følgende takster gøres gældende pr. 1. januar 2021
Helårligt opkrævet medlemskab med betaling 1. februar – DKr 800,-

Halvårligt opkrævet medlemskab med betaling 1. februar & 1. august – DKr 500,- halvårligt samlet DKr 1.000,-

Familie medlemskab ved 3 personer eller flere med helårlig opkrævning – Dkr 600,-/pr. person

Med denne ændring forventer vi at kunne imødekomme den øgende medlemstilgang som skaber stører behov for indkøb af reb, seler og andet udstyr, samt give mulighed for kommende projekter og udvidelser. Samtidigt ligger klubbens medlemskab stadig under hvad andre aktiviteter koster.

  • Ændringen er enstemmigt vedtaget, og kontingent justeres ved næste kontingentopkrævnin primo 2021.